Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2021 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2020

Begroting 2021 ontwerp

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

14.529

11.897

14.405

12.123

2.282

2 Landbouw, visserij en natuur

21.134

24.212

25.493

19.966

5.526

3 Economie

10.416

11.659

15.320

9.848

5.472

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

10.004

9.833

12.828

10.604

2.224

5 Energie, duurzaamheid en milieu

8.370

10.089

12.335

9.827

2.508

6 Mobiliteit

61.694

62.967

64.506

59.552

4.954

7 Vernieuwend bestuur

55.891

64.100

63.969

57.768

6.201

Stortingen in reserves

74.417

23.170

41.402

46.883

-5.480

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2020

Begroting 2021 ontwerp

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-786

-617

-1.234

-789

-445

2 Landbouw, visserij en natuur

-2.536

-2.285

-2.869

-2.174

-695

3 Economie

-3.560

-1.465

-1.877

-1.923

46

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-39

-38

-332

-241

-91

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-1.062

-557

-1.697

-1.338

-359

6 Mobiliteit

-8.503

-8.786

-10.837

-9.666

-1.171

7 Vernieuwend bestuur

-179.253

-173.761

-175.738

-181.087

5.349

Onttrekkingen aan reserves

-71.791

-30.417

-55.674

-45.664

-10.010

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2020

Begroting 2021 ontwerp

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

13.743

11.280

13.170

11.334

1.837

2 Landbouw, visserij en natuur

18.597

21.927

22.623

17.793

4.831

3 Economie

6.856

10.193

13.443

7.925

5.518

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

9.966

9.794

12.496

10.363

2.133

5 Energie, duurzaamheid en milieu

7.308

9.532

10.639

8.490

2.149

6 Mobiliteit

53.191

54.181

53.668

49.885

3.783

7 Vernieuwend bestuur

-123.362

-109.661

-111.768

-123.319

11.551

Stortingen in reserves

74.417

23.170

41.402

46.883

-5.480

Onttrekkingen aan reserves

-71.791

-30.417

-55.674

-45.664

-10.010

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27