Provincie Flevoland - Jaarstukken 2021

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2021. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2021 zijn bereikt, welke activiteiten wij daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27