Bijlagen

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De accountant heeft op 7 april 2022 een controleverklaring met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid afgegeven en ten aanzien van de getrouwheid een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de Jaarrekening 2021. De controleverklaring is toegevoegd aan de Jaarstukken 2021 worden en gepubliceerd op www.flevoland.nl/jaarstukken .

Deze pagina is gebouwd op 04/14/2022 11:31:01 met de export van 04/14/2022 10:46:27